ASZ ČR: Kromě ochrany zdraví je nutné také zachovat podnikatelské jistoty

Předpokládané dlouhotrvající regulace spojené s prevencí rizik šíření koronaviru budou mít kromě celé řady jiných oborů negativní dopad také do oblasti zemědělství. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) proto vyzývá všechny dotčené instituce a Ministerstvo zemědělství, aby se v rámci přijímaných opatření kompenzující negativní dopady pandemie na ekonomiku zemědělství soustředily zejména na taková opatření, která umožní další existenci také menších a středních zemědělských podniků, rodinných farem a OSVČ.

Uvědomujeme si, že důsledky koronakrize se nějakým způsobem dotknou každého člověka a je také zřejmé, že největší díl odpovědnosti, jak celou situaci zvládnout si stejně musí unést každý sám. Proto se ASZ ČR snaží přistupovat k celé situaci s racionálními požadavky, které nezasáhnou stát neúměrnými výdaji, ale které pomohou udržet sektor zemědělství v životaschopném stavu. Předsednictvo ASZ ČR v tomto smyslu proto považuje za potřebné alespoň v nějaké formě provést především následující opatření, která pomohou podnikatelům a jejich zaměstnancům:

1. úplné zrušení EET nebo alespoň odložení spuštění 3. a 4. vlny2. uhrazení nákladů za nemocenskou/karanténu zaměstnanců OSVČ3. osvobození od placení sociálního pojištění, resp. vrácení částek zaplacených v době koronakrize

4.  poskytnutí veškerých zvýhodnění (ošetřovné, náhrada za dobu strávenou v karanténě apod.), která mají v současné době zaměstnanci, OSVČ a také tzv. „spolupracujícím osobám“

5. poskytnutí bezúročných půjček pro rychlou záchranu živností v ohrožených oborech

6. okamžité doplacení zbývajících plošných zemědělských dotací za rok 2019 a garance rychlého vyplacení již administrovaných projektů Programu rozvoje venkova (PRV)

7. zvážení dalšího možného prodloužení termínů pro přijetí Jednotných žádostí tak, aby nedošlo na druhou stranu k výraznému odkladu jejich plateb za letošní rok

8.   zajištění dostatečné informovanosti zemědělců pro přípravu Jednotné žádosti 2020, včetně udržení chodu regionálních pracovišť platební agentury (SZIF) a aktivní součinnost úředníků při podávání těchto žádostí

9. maximální prodloužení termínů k dokládání dokumentů u běžících projektů v rámci Programu rozvoje venkova a shovívavý přístup kontrolních organizací k plnění některých podmínek v projektech PRV, které jsou ovlivněny karanténou

10.  úplné zastavení kontrol na místě po dobu mimořádných opatření

11.  prominutí daní z nemovitostí a silniční daně pro letošní rok, prominutí nebo odklad záloh na daň z příjmů a bezodkladné vrácení přeplatků na daních z příjmů a DPH

Informace a opatření se nyní mění každým okamžikem a je proto možné, že některé návrhy již byly vyřešeny nebo se o nich jedná.  Veškerá přijímaná rozhodnutí by podle předsednictva ASZ ČR měla směřovat k maximálně možnému zachování podnikatelských jistot pro hospodařící zemědělce za situace, kdy jsou státem omezeny standardní podmínky podnikání. To se týká i sezonních pracovníků podílejících se na zajištění produkce některých zemědělských komodit, zajištění pohybu lidí a zemědělské techniky v uzavřených oblastech a množství dalších aktivit, které jsou z rozhodnutí státu omezeny. Příroda ale nepočká, letošní doposud příznivé počasí dokonce uspíšilo některé polní práce, a je v zájmu celé společnosti, aby jejich zajištění nebylo regulacemi ohroženo. Je jistě nutné chránit zdraví populace, je ale také třeba myslet na budoucnost.

To se týká i změn ve Společné zemědělské politice EU (SZP), kde je vzhledem k odkladům prakticky všech jednání o její podobě po ukončení stávajícího programového období již zcela evidentní, že start nového období bude odložen o dva roky. ASZ ČR proto vyzývá Ministerstvo zemědělství, aby co nejdříve prezentovalo svou strategii pro toto přechodné období a to včetně zahrnutí důsledků stávající situace.

ASZ ČR věří, že omezení týkající se občanských a podnikatelských svobod budou jen dočasná a že se po odeznění regulací vrátí tyto svobody bez odkladu do stavu v souladu s Ústavou ČR.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR, dne 23.3.2020

Tisk

Další články ke kauze Výskyt koronaviru:

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info