Agris.cz - agrární portál

Zemědělci chtějí znát důvody odvolání ředitele VÚRV

18. 2. 2020 | ASZ

Přestože je jmenování i odvolávání vedoucích pracovníků výzkumných ústavů v plné kompetenci resortního ministra, měla by znát v tomto případě zemědělská veřejnost důvody odvolání ředitelů těchto ústavů zejména v situaci, kdy jsou podnikatelé v zemědělství s prací jimi řízených institucí spokojeni. To se aktuálně týká již bývalého ředitele Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) Jibana Kumara, který byl ze své funkce odvolán ke konci ledna letošního roku.

Sedláci z Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) tomuto kroku nerozumí a žádají ministra zemědělství Miroslava Tomana o jeho odůvodnění. S dosavadní činností a spoluprací s týmem VÚRV pod vedením Jibana Kumara byla ASZ ČR po věcné stránce zcela spokojena (dokladem je i podpis memoranda mezi ASZ ČR a VÚRV z roku 2019), a obává se, aby personálními změnami nebyla dosavadní spolupráce narušena. Asociace obecně uvítala rozšiřující se interakci výzkumného ústavu s nejdůležitějšími nevládními zemědělskými organizacemi, která nesla svá odborná i praktická pozitiva.

VÚRV přitom patřil pod vedením bývalého ředitele k organizacím, které dosahují opakovaně velmi dobrých výsledků jak z pohledu přenosu poznatků vědy a výzkumu do praxe, tak v publikační činnosti i v dalších parametrech, jimiž se tyto organizace oficiálně hodnotí. Kupříkladu o tom svědčí i vědeckou radou tohoto ústavu v lednu kvitovaná zpráva o činnosti za minulé období. Za zásadní pak považuje ASZ ČR skutečnost, že náklady na činnost VÚRV hradil stát přímo pouze z 35 procent, zatímco u obdobných organizací v zahraničí stát přímo přispívá na činnost výzkumných ústavů mnohem více. To podle Asociace značí, že pod vedením odvolaného ředitele si instituce dokázala větší část prostředků zajistit sama, aniž by tím byla ohrožena odborná a pro zemědělce přínosná činnost VÚRV.

Neznáme důvody tohoto kroku pana ministra zemědělství, nicméně máme za to, že takový způsob vedení příspěvkové organizace v resortu by měl být spíše příkladem pro další instituce, a ne důvodem k odvolání úspěšného ředitele.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

 

Zdroj: ASZ, 18. 2. 2020

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 02.06.2020 13:04