Zelené teplo pro zemědělství z vytěžených plynových či ropných vrtů

Rakouský start-up GREENWELL rozbíhá unikátní projekt pro inovativní zemědělství a obrací se v současné době na podnikatele také z Jižní Moravy. Hledá partnery který by chtěli využívat obnovitelnou levnou a ekologickou tepelnou energii z místních nevyužívaných ropných a plynových vrtů v okolí Hodonína pro různá moderná odvětví jako jsou pěstování ovoce, zeleniny, mikrobylinek, hmyzu, akvaponii a podobně.

NOVINKA - zelené teplo pro zemědělství z vytěžených plynových či ropných vrtů Rakouský start-up GREENWELL rozbíhá unikátní projekt pro inovativní zemědělství a obrací se v současné době na podnikatele také z Jižní Moravy. Jste zemědělský podnikatel? Začínající? Hledající nové příležitosti? Chcete pěstovat ovoce, zeleninu sušit produkci, chovat hmyz, nebo věnovat se akvaponii - nebo máte jakýkoli jiný nápad, který by mohl mít kreativní „agroinovátor“? Nechcete investovat do infrastruktury? Chcete začít podnikat, aniž byste se příliš starali o teplo, skleník a podobně? Chcete začít spíše v malém měřítku? Potřebujete zhruba 50-100kW topné energie k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu? Máte zemědělský podnik do 1 hodiny jízdy od oblasti vrtů na Jižní Moravě (Hodonín, Břeclav)?

Náš první pilotní projekt připravujeme pro léto 2020 - bude tedy k dispozici pro topnou sezónu 2020/2021! Mohli byste být naším ideálním prvním zákazníkem! Právě teď rozvíjíme náš pilotní projekt hlavně pro testování a důkaz konceptu, ale bylo by hezké mít skutečného uživatele! Chceme tedy vás a vaše kreativní nápady! Východisko Nebylo by hezké, kdyby byla k dispozici obnovitelná zelená energie nepřetržitě, nejen když svítí slunce nebo fouká vítr? Existuje řešení: geotermální energie. Nebylo by hezké, kdyby už byly k dispozici levné zdroje bez vrtání nových vrtů pro přístup k této geotermální energii? Existují, jsou k dispozici - vyčerpané ropné a plynové vrty jsou pravidelně opouštěny, protože už neprodukují dostatek uhlovodíků. Co děláme? Tyto staré ropné nebo plynové vrty „recyklujeme“ a přeměníme je na čisté geotermální energetické vrty - vyčistíme nepořádek, úplně „vypneme“ uhlovodíky a ze zbytků těžby ropy získáme zelenou čistou obnovitelnou energii.

Proč to děláme? Protože to dává smysl. Několik tisíc metrů hluboké vrty stojí miliony eur na vrtání! Ropný průmysl již tyto peníze utratil za hledání a výrobu fosilní energie. Nyní - po vyčerpání těchto vrtů - musí být tyto náležitě uzavřeny, aby nepředstavovaly žádné riziko pro další generace. Protože technicky stojí přeměna na geotermální vrt jen o něco víc než jeho uzavření, má smysl to udělat! Ale protože vrty nemohou být přemístěny, je důležité najít využití pro energii tam, kde jsou. Děláme to přesně tak. Převezmeme vrty od bývalých majitelů, kompletně je vyčistíme a přeměníme na geotermální zdroje energie. Budeme ale také stavět využitelná zařízení - například skleníky - vedle vrtů a pronajímat je našim zákazníkům. Začátek Náš první zákazník získá všechny výhody za první sezónu zcela zdarma! Poté to bude za velmi konkurenceschopné ceny za 100% udržitelnou čistou energii. Řekněte nám, co chcete dělat a co potřebujete - nejlepší koncept bude vybrán na jeden rok tepla zdarma! Jak to funguje Dodáváme zelené teplo z vyčerpaných ropných vrtů inovativním zemědělským podnikatelům - nebo „agroinovátorům“, jak jim říkáme.

1. Problém: Energie v zemědělství není jen o elektřině! Jde hlavně o teplo - a jen zlomek tohoto tepla je v zemědělství vytvářen udržitelným způsobem.

2. Obrovská příležitost: Pouze v Rakousku existuje asi 800 vrtů, které produkují ropu. Značný počet vrtů je také na Jižní Moravě. Každý rok je jenom v Rakousku opuštěno 10 až 30 vrtů, což znamená, že už nemohou být použity pro nic jiného. Tyto ropné vrty je možné použít pro geotermální účely. Když se podíváte na Evropu a svět, příležitost je ještě větší, existují stovky až tisíce vrtů vhodných pro geotermální využití. A to jsou jen ropné vrty! Je také množství plynových. Zatím se však po jejich vytěžení nevyužívají! Jaká ztráta zdrojů!

3. Naším cílem je tedy překlenout propast mezi: Ropnými nebo plynárenskými společnostmi, které již nepotřebují vrty, a inovativními zemědělci, kteří k pěstování svých produktů potřebují tepelnou energii.

4. Technické řešení je jednoduché: Vezmeme existující vrt. Spodní část bude uzavřena, takže ropa nebo plyn již nemohou vstoupit do vrtu. V blízkosti vrtu je vybudován skleník nebo jakékoli jiné zařízení pro využití tepla. Do vrtu se čerpá chladná tekutina. Vrací se jako horká tekutina na povrch a využívá se v nekonečném cyklu.

5. Klimatický dopad Použitím geotermální energie namísto fosilních paliv lze eliminovat téměř všechny emise CO2, čímž se ročně ušetří zhruba jeden veliký ropný tanker. Pokud se zemědělská produkce pěstuje v Rakousku nebo na Jižní Moravě, snižují se také emise z dopravy; například 2 tuny CO2 na jedno nákladní vozidlo ze Španělska. Přeměna ropného nebo plynového vrtu na geotermální využití stojí jen desetinu ve srovnání s vrtáním nového vrtu a má mnohem menší uhlíkovou stopu.

6. Obchodní model je pro zákazníka velmi jednoduchý: Proměníme vrt na naše riziko a poskytneme vytápěnou infrastrukturu (nebo „zelenou strukturu“, jak ji nazýváme). Zákazník za to platí pouze paušální sazbu nájmu. To znamená, že nepotřebuje žádnou investici, a tak se může soustředit na svou hlavní činnost. Stane se také nezávislým na kolísajících energetických trzích. Může se spolehnout na předvídatelné provozní náklady.

7. Identifikovali jsme již mnoho možných využití pro naše teplo: skleníky; akvakultura; hmyzí protein; sušení; fermentace; zavlažování. Stále však hledáme další případy použití, abychom měli výběr aplikací pro každý jednotlivý vrt. Dejte nám vědět, co s touto energií chcete dělat. Autor nejlepšího nápadu dostane teplo za první rok zcela zdarma!

Napište nám co nejdřív na email: needheat@greenwell.energy

Zdroj: https://www.greenwell.energy/

(Zpracovala: Zora Papánková, Regionální zástupce Greenwell Energy)

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info