Agris.cz - agrární portál

MZe spustilo program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny

5. 2. 2020 | Silvarium

Téma nedostatku pracovníků se v řadě oborů řeší již delší dobu a u některých činností se stává limitujícím faktorem. Cílem nově vyhlášeného programu Ministerstva zemědělství je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům a urychlit proces schvalování pracovních povolení pro vybrané zahraniční pracovníky z Ukrajiny.

Hledáte pracovníky do lesa? Od prosince 2019 můžete využít nový projekt MZe pro získávání pracovníků z Ukrajiny v rámci mimořádného pracovního víza!

Právní rámec programu a doba realizace

Program „Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví" (dále jen „Program") je program schválený vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.

V letech 2018 a 2019 byl v gesci Ministerstva zemědělství realizován projekt „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny", umožňující zkrácení procedur pro získávání ukrajinských pracovníků českými zemědělskými, potravinářskými a lesnickými firmami. V důsledku legislativních změn souvisejících s implementací novely zákona 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, byl uvedený projekt k 1. září 2019 ukončen.

Na něj navazuje tento Program, který byl schválen vládou ČR dne 30. října 2019 formou nařízení vlády č. 291/1999 Sb. a jehož účinnost byla stanovena od 1. prosince 2019. Povolení k zaměstnání může být vydáváno na dobu nepřesahující jeden rok, nelze jej prodloužit, lze však žádat opakovaně.

Přínosy programu:

  •  rychlé a efektivní přednostní přijetí žádosti o mimořádné pracovní vízum bez nutnosti registrace v rezervačním systému k podání žádosti,
  •  možnost hromadného náběru žádostí o mimořádné pracovní vízum,
  •  administrativní zpracování žádostí probíhá ve zrychleném režimu.

Cílová skupina programu:

Středně či méně kvalifikovaní pracovníci do zemědělství, lesnictví a potravinářství.

Nejvýznamnější změny projektu pro mimořádná pracovní víza:

  •  odlišná charakteristika zaměstnavatelů, majících možnost se do programu zapojit - nyní podle CZ-NACE,
  •  detailnější vymezení pracovních pozic žadatele - nyní podle CZ-ISCO,
  •  délka pobytového titulu – max. 1 rok (nedá se prodloužit, lze žádat opakovaně),
  •  časově omezená platnost projektu (do 31. prosince 2022),
  •  byla zrušena podmínka zaměstnání minimálně 3 osob v období 2 let před podáním žádosti,
  •  v případě hromadné žádosti musí zaměstnavatel doložit i vyjádření zastupitelstva obce a projednat svůj záměr se zástupci zaměstnanců,
  •  garant projektu pro žádosti o pracovníky do lesnictví: Lesnicko-dřevařská komora ČR, kontakt: info@ldkomora.cz, tel.: 733 755 521

Neváhejte, počet podávaných žádostí narůstá s blížící se sezónou!

Celý článek Nový program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství a lesnictví nejdete v lednovém čísle Lesnické práce!

 

Zdroj: Silvarium, 5. 2. 2020

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 01.10.2020 00:39