Agris.cz - agrární portál

Ceny AOPK ČR uděleny: za šetrné zemědělské hospodaření v Moravském krasu a celoživotní práci pro naši přírodu, zejména pro ochranu lesů

5. 2. 2020 | AOPK ČR

V kategorii Počin si dnes z rukou ředitele AOPK ČR Františka Pelce převzal ocenění Josef Stloukal, předseda firmy ZEMSPOL, a.s. Ta hospodaří v severní části chráněné krajinné oblasti Moravský kras. V kategorii Osobnost získal ocenění za celoživotní práci Petr Moucha, lesník, jehož profesní i osobní život jsou nerozlučně spjaty s lesy a ochranou přírody.  Předání proběhlo na konferenci Urbanizace krajiny a nástroje k jejímu usměrňování, kterou AOPK ČR dnes pořádá společně s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí. 

„Je málo hospodářů, kteří v praxi ukazují, že je pro ně ochrana přírody skutečně důležitá. Firma ZEMSPOL, a.s., významně přispívá k ochraně Moravského krasu. Po dohodě se Správou chráněné krajinné oblasti totiž zatravnila několik desítek hektarů nad jedinečnými jeskynními systémy, na těchto pozemcích se nehnojí a neaplikují biocidy. Pro ochranu mimořádně citlivého prostředí zdejších jeskyní je to zásadní. Při výsevech se používá druhově obohacená regionální travní směs, což prospěje zdejšímu hmyzu. Až se budou všichni zemědělci hospodařit takto, bude potřeba méně ochránců přírody,“ konstatuje s nadsázkou František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Za celoživotní práci pro ochranu přírody, zejména lesů, převzal dnes ocenění Petr Moucha. V minulosti působil například jako vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Český kras či jako náměstek Správy chráněných krajinných oblastí. „Mezi ochranou přírody a lesníky jsou mnohdy určitá pnutí, ale Petr Moucha dokázal vždy tyto skupiny spojovat a sbližovat mnohdy výrazně odlišné postoje. Takových lidí je málo a právě proto jsem rád, že jsem mel tu čest s oceněným dlouhá léta spolupracovat. Svým nadšením ovlivnil a motivoval celou řadu lidí,“ konstatuje František Pelc.

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se letos uděluje podruhé. Chce upozornit na zajímavé osobnosti či počiny, které pomáhají zlepšit stav naší přírody. Vloni získalo ocenění Arcibiskupství pražské za šetrné lesní hospodaření na Rožmitálsku a manželé Burešovi za celoživotní přínos pro ochranu a výzkum přírody v Jeseníkách. Nominace pro dalších ročník může zaslat kdokoli do konce dubna [2].

Konference Urbanizace krajiny a nástroje k jejímu usměrňování je již šestou ze společných konferencí AOPK ČR a České zemědělské univerzity, Fakulty životního prostředí. Dnešní program, který se věnuje mimo jiné plánované rekodifikaci stavebního práva, přilákal na 400 stovky posluchačů [3].

 

Poznámky:

[1] Rada AOPK ČR byla ustanovena s cílem otevřít profesionální ochranu přírody veřejnosti z řad uznávaných osobností zejména z oblasti vědy, zákonodárců, veřejné správy  a neziskového sektoru. Členství je čestné, bez nároku na odměnu. Seznam členů najdete na: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/poradni-organy/rada-aopk-cr/ [2] Nominace zasílejte prosím na adresu karolina.sulova@nature.cz, více o Ceně AOPK ČR najdete na: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/cena-za-ochranu-prirody-a-krajiny/

[3] Záznamy z předchozích konferencí najdete zde: http://www.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/vystupy-z-konferenci-a-seminaru/

Kontakt:

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: karolina.sulova@nature.cz, tel: 724102406

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.


Zdroj: AOPK ČR, 5. 2. 2020

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 01.10.2020 01:12