Agris.cz - agrární portál

27.2. 2020 Odborný seminář Nové nařízení (EU) 2019/1009 o dodávání hnojivých výrobků EU na trh

13. 1. 2020 | ÚKZÚZ

Dne 27. února 2020 v 9:00 - 12:00 hodin proběhne odborný seminář Nové nařízení (EU) 2019/1009 o dodávání hnojivých výrobků EU na trh, který pořádáme v souvislosti se schválením nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003.

Cílem semináře je představit základní koncepci nového nařízení, požadavky na hnojivé výrobky a postup při jejich certifikaci, včetně uvedení konkrétních příkladů.

Termín a místo setkání: 27. 2. 2020, budova MZe, Těšnov 65/17, Praha 1, místnost č. 400

Registrace účastníků prostřednictvím e-mailu kamila.hofbauerova@ukzuz.cz do 20. 2. 2020.

Těšíme se na setkání!

PROGRAM 


Zdroj: ÚKZÚZ, 13. 1. 2020

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 27.10.2020 10:01