30.1. 2020 Odborný seminář INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR

Datum:30.1.2020  8:00 – 15:00
Místo konání:Univerzitní kampus Bohunice, Brno
Kontakt:Bc. Lucie Pytlíková, tel. 543 548 368, lucie.pytlikova@ukzuz.cz
Cílová skupina:Agronomové, poradci v rostlinné výrobě, poradci v rostlinolékařství, zemědělci
Kategorie:Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Vás zve na odborný seminář INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR, který se koná 30. ledna 2020 v Univerzitním kampusu Bohunice v Brně.

Na dodržování zásad integrované ochrany rostlin (IOR) je kladen stále větší důraz. Stupňující se požadavky na správnou zemědělskou praxi vychází z narůstajícího zájmu společnosti o udržitelný rozvoj. ÚKZÚZ již tradičně pořádá odborné semináře IOR při pěstování hlavních zemědělských plodin. V minulých letech jsme se věnovali obilninám, kukuřici a řepce, a tentokrát se zaměříme na brambory.

V současné době je Českým bramborářským svazem, ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a ÚKZÚZ, připravován program kvality QCZ pro brambory, který ve své pěstitelské části obsahuje i prvky IOR. Na semináři bude kromě programu QCZ pro konzumní brambory představena i moderní integrovaná technologie pěstování brambor, problematika volby odrůd, kvality a zdravotního stavu sadby, novinky v IOR proti jednotlivým škodlivým organismům či výsledky monitoringu. Můžete se také těšit na příklady z praxe.

Seminář je určen zemědělcům, pracovníkům státní správy i dalším zájemcům, a je pořádán ve spolupráci s Českým bramborářským svazem za účasti zástupců Výzkumného ústavu bramborářského a Ministerstva zemědělství ČR.

Akce je bez registračního poplatku.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím emailu

eventy@ukzuz.cz do 17. 1. 2020.

Do emailu prosím uveďte Vaše jméno a název podniku.

Těšíme se na viděnou!

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info