16. - 17.4. 2020 Konference RECYCLING 2020

Ve dnech 16.-17. dubna 2020 proběhne v hotelu Santon v Brně 25. ročník mezinárodní konference Cirkulární ekonomika ve stavebnictví, recyklace a využívání druhotných stavebních materiálů.

Kdy: 16.-17. dubna 2020

Kde: Hotel Santon, Přístavní 38, 635 00 Brno

Konference je určená pro provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů), orgány státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní prostředí a stavební řízení, výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií, stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty či firmy zabývajícími se sběrem stavebních odpadů.

Tematické zaměření konference

Možnosti využívání stavebních výrobků z druhotných surovin v souladu s Vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a dle Nařízení EP a Rady 305 / 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

  • Katalog druhotných surovin ze stavebních a demoličních odpadů vhodných pro využití ve stavebnictví

Nakládání s vybranými SDO jako s vedlejšími produkty

Aktualizace surovinové politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 až 2022“ pro oblast stavebnictví a její vliv na rozvoj recyklace SDO.

Připravovaný nový zákona o odpadech a jeho očekávaný vliv na recyklaci stavebních a demoličních odpadů.

  • Další legislativní otázky v recyklaci minerálních stavebních odpadů

Proces recyklace stavebních a demoličních odpadů ve vybraných zemích EU

Proces certifikace recyklátů z inertních minerálních materiálů s ohledem na současnou platnou legislativu

  • Posuzování stavebně technických vlastností recyklátů a řízení jejich jakosti ve vztahu k jejich následnému využití ve stavební výrobě.

Možnosti využití recyklátů při výrobě stavebních hmot a konstrukčních stavebních prvků.

Využívání recyklovaného kameniva v liniových stavbách

Technologická zařízení pro recyklaci stavebních odpadů

Ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadů.

Konferenci pořádá Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Více informací a pokyny k registraci naleznete zde.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info