Agris.cz - agrární portál

Od 1. prosince 2019 začíná fungovat nový nástroj pro získávání pracovníků do potravinářství, zemědělství a lesnictví z Ukrajiny

2. 12. 2019 | MZe ČR

V souvislosti s ukončením platnosti Projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem vnitra nový nástroj, který umožní pokračovat v získávání pracovníků z Ukrajiny za podobných podmínek.

V letech 2018 a 2019 byl v gesci Ministerstva zemědělství realizován Projekt „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny“ umožňující zkrácení procedur pro získávání ukrajinských pracovníků českými zemědělskými, potravinářskými a lesnickými firmami. V důsledku legislativních změn souvisejících s implementací novely zákona 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR byl uvedený Projekt k 1. září 2019 zrušen.

Pro zachování možnosti přijímat pracovníky z Ukrajiny do zemědělství, potravinářství a lesnictví připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem vnitra nový nástroj – mimořádné pracovní vízum.

Tento nástroj byl schválen vládou ČR dne 30. října 2019 formou nařízení vlády č. 291/1999 Sb. (viz příloha), jehož účinnost byla stanovena od 1. prosince 2019.

Pro provádění uvedeného nařízení vlády vypracovalo Ministerstvo zemědělství Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví (viz příloha), který stanovuje postupy při přijímání žádostí, přičemž při jeho přípravě dbalo Ministerstvo zemědělství na to, aby se tyto postupy téměř nelišily od dříve fungujícího a již ukončeného Projektu.

Stručný leták k novému Programu definující jeho hlavní parametry lze nalézt v příloze, stejně jako žádost pro zařazení do Programu.

Nejvýznamnější změny, které představuje nová realizace žádostí o Mimořádná pracovní víza, jsou:

  • Odlišná charakteristika zaměstnavatelů, majících možnost se do programu zapojit - nyní podle CZ-NACE (viz text nařízení vlády)

  • Detailnější vymezení pracovních pozic žadatele - nyní podle CZ-ISCO (viz text nařízení vlády

  • Délka pobytového titulu – max. 1 rok (nedá se prodloužit, lze žádat opakovaně)

  • Časově omezená platnost projektu (do 31. prosince 2022)

  • Byla zrušena podmínka zaměstnání min. 3 osob v období 2 let před podáním žádosti

  • V případě hromadné žádosti musí zaměstnavatel doložit i vyjádření zastupitelstva obce a projednat svůj záměr se zástupci zaměstnanců

  • Garanti projektu, přes které lze podávat žádosti: Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Lesnicko-dřevařská komora ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR

    Potřebné formuláře i charakteristiky Programu jsou obsaženy v přiložených přílohách. V případě potřeby lze kontaktovat pracovníka Ing. Jana Romana (jan-petr.roman@mze.cz, tel. 221812468) nebo přímo příslušné garanty projektu.

  • Přílohy na http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/mimoradne-pracovni-vizum-novy-nastroj.html

Zdroj: MZe ČR, 2. 12. 2019

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 21.10.2020 15:54