Agris.cz - agrární portál

Stephen Briggs: Agrolesnické systémy jsou pro české zemědělce jasná budoucnost

20. 9. 2019 | ASZ

Stephena Briggse z Velké Británie jsem potkala na konferenci „Agrolesnictví - environmentální a produkční alternativa v zemědělství“, která proběhla v polovině dubna v Praze na Akademii věd ČR. Zaujal mne tím, že se na své farmě v Cambridgeshire věnuje agrolesnickému způsobu hospodaření a zároveň je ochoten sdílet své zkušenosti s ostatními. Uvítala jsem proto, když souhlasil s rozhovorem pro členy Asociace soukromého zemědělství ČR.

Jak vypadá vaše farma?

Z celkové rozlohy 110 hektarů se na 52 ha hospodaří agrolesnickým způsobem. Vysazeny zde máme jabloně v řadách, které jsou ve vzdálenosti 27 m od sebe, ve směru od severu na jih, a které na konci ústí do otevřeného pole, aby se tam mohla otáčet zemědělská technika. Pod stromy je pás široký 3 m, který je osetý pylovými a nektarodárnými druhy rostlin. Mezi řadami stromů pěstujeme v pásech širokých 24 m střídavě obilniny, zeleninu a pícniny. Stromy byly vysazeny v roce 2009, celkový počet ovocných stromů činí 45.500 kusů, jejich hustota je 85 stromů na ha.

Můžete stručně popsat, jaké jsou hlavní rozdíly mezi farmou, která preferuje agrolesnické systémy, a „běžným“ hospodařením?

Všechny potřebné operace jsou provozovány pomocí traktoru JD 6920 165hp 4wd se strojním zařízením širokým šest metrů. Využíváme šest metrů široké kultivátory, kypřiče, plečky a 6,32 m široký kombajn, takže se všechna tato technika dá využít ve 24 m širokém pásu mezi stromořadím. Starost o plodiny probíhá od setí na podzim a zjara, až do sklizně v létě. Prořezávání stromů se dělá především v zimních měsících a sklizeň jablek na konci podzimu.

Stejné strojní zařízení používáme v celém zemědělském podniku. Jediné speciální zařízení, které potřebujeme, jsou nástroje na prořezávání ovocných stromů, sběrací koše na ovoce a 300 kg nádoby na sklizené ovoce. 

Z jakého důvodu jste si vybral tento druh hospodaření?

Na naší půdě je zásadním problémem větrná eroze. A agrolesnické systémy poskytují ideální větrnou zábranu, která je následně pro farmu produktivní, zisková, dodává jí větší odolnost a biologickou rozmanitost.

Jaké stromy, plodiny a jejich kombinace používáte? Jak velké půdní bloky máte a jaké jsou vzdálenosti mezi stromy?

Jabloně, polokmeny na podnožích MM 106, s 13 odrůdami. Všechny mají pozdější zrání (sklizeň září - říjen), aby bylo možné sklízet plody až po žních. Velikost půdních bloků je v rozsahu od 4 do 13 hektarů.

Jaké jsou výhody a naopak nevýhody agrolesnických systémů pro vás jako farmáře?

Nejprve pozitiva, která jednoznačně převažují. Farma je díky agrolesnickým systémům rozsáhlejší (3D zemědělství), produktivnější, ziskovější, odolnější vůči extrémním vlivům počasí, má rozmanitější biodiverzitu. Agrolesnické systémy rovněž chrání naši půdu. Tento druh hospodaření vytváří také pracovní příležitosti i v zimních měsících.

Co se týče nevýhod - vzhledem k tomu, že se jedná o komplexnější systém, je nezbytná znalost stromů a produkce ovoce. A na okrajích stromových linií vyrůstá trochu více plevele…

Jak se vám líbilo na konferenci v Praze? Byla z vašeho pohledu pro zemědělce přínosná?

Účast na agrolesnické konferenci v Praze byla velmi zajímavá, protože jsem mohl sdílet osobní zkušenosti praktikujícího farmáře - agrolesníka. Vždy je nejlepší učit se od ostatních praktiků a podělit se o své zkušeností ohledně agrolesnických systémů může pomoci i jiným.

Znáte specifika zemědělství v České republice? Jak se díváte na fakt, že pro agrolesnictví není dosud v ČR dotační možnost?

Důležité je prolomit bariéry mezi lesnictvím a zemědělstvím. Odstranění překážek v zemědělské politice je klíčem k přijetí agrolesnických systémů, znamená to například nespecifikovat, které druhy musí být pěstovány a které se naopak pěstovat nesmí. A odstranit i požadavky na hustotu stromů (tj. například 50 stromů/ha), což je klíčové pro změnu hospodaření na zemědělské půdě.

Pro rozšíření agrolesnictví jsou také potřeba vzdělávací místa, kde budou mít zemědělci možnost vidět agrolesnické systémy a hospodaření na nich v praxi.

Co byste chtěl vzkázat zemědělcům v České republice?

Agrolesnické systémy jsou pro české zemědělce jasná budoucnost. Hospodaření může být produktivnější a ziskovější a zároveň může zvyšovat biologickou rozmanitost a ochraňovat půdu a vodu - je to tedy oboustranná výhra.

Zpracovala: Vladimíra Marianovská

Rozhovor vyšel v časopise Selská revue (č. 5/2019), který je 8x ročně distribuován prostřednictvím České pošty členům ASZ ČR.


Zdroj: ASZ, 20. 9. 2019

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 06.07.2020 02:27