Agris.cz - agrární portál

Vyjádření ÚKZÚZ k šetření v souvislosti s otravami živočichů pro podezření z neohlášené aplikace rodenticidů

16. 8. 2019 | ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) obdržel od Státní veterinární správy (SVS) informace o výsledcích rozborů vzorků uhynulých zajíců a bažantů. Jednalo se celkem o 8 vzorků, kdy byly v tělech nalezeny zbytky fosfanu, což může svědčit o požití jedu na hlodavce.

Vzorky pocházely z lokalit Tuřany, Šlapanice a Žatčany. Ve dvou případech byly vzorky odebrány inspektory SVS, v ostatních případech požádaly o rozbory myslivecká sdružení. V současné době ÚKZÚZ v rámci kontrolní činnosti provádí šetření v souvislosti s otravami živočichů pro podezření z neohlášené aplikace rodenticidů na podnět mysliveckého sdružení v k. ú.  Šlapanice a na podnět Policie ČR v k. ú. Tuřany. Oba podněty nyní prošetřují inspektoři ÚKZÚZ s tím, že pokud bude shledáno a prokázáno případné porušení legislativy, bude s kontrolovanými subjekty zahájeno správní řízení.


Zdroj: ÚKZÚZ, 16. 8. 2019

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 03.12.2020 23:56