Agris.cz - agrární portál

Balcarová podala podnět na ČIŽP kvůli jedu proti hrabošům

12. 8. 2019 | ČTK

Pirátská poslankyně Dana Balcarová dnes odeslala podnět na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), aby zrušila povolení plošné aplikace jedu na hraboše, které je jen dočasně pozastavené. Piráti o tom informovali v dnešní tiskové zprávě. O možných následcích aplikace jedu Stutox II dnes debatují odborníci na ministerstvu zemědělství. ČIŽP na dotaz ČTK uvedla, že na její ředitelství ani na pražský oblastní inspektorát zatím podnět nebyl doručen.

"V podnětu reaguji na povolení, které vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) k plošné aplikaci výrazně toxického jedu na hraboše Stutox II, a to na území 48 okresů po celé České republice," napsala Balcarová. "Žádám ČIŽP, aby zrušila povolení k plošné aplikaci Stutox II do doby, než orgány ochrany přírody posoudí, zda vůbec a popřípadě konkrétně kde, kdy a jakým způsobem se může jed aplikovat tak, aby byly minimalizovány úhyny jiných živočichů, včetně těch chráněných," dodala.

"Na ředitelství ČIŽP a ani na Oblastní inspektorát ČIŽP Praha zatím podnět paní poslankyně Balcarové nepřišel. Ze zákona je ČIŽP povinna zabývat se všemi podněty," napsala inspekce. "Obecně lze říci, že ČIŽP není kompetentním orgánem ke zrušení rozhodnutí, které vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský," dodala.

Balcarová v podnětu uvedla, že ČIŽP je "oprávněna v rámci své inspekční činnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny (...) omezit či zakázat fyzické či právnické osobě jakoukoli činnost nebo pro ni stanovit podmínky, pokud taková činnost představuje hrozbu nedovolených změn chráněných částí přírody, a to i v případech, kdy oprávnění k této činnosti vzniklo na základě rozhodnutí nebo postupů jiných správních orgánů."

Podle poslankyně a předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí je povolení aplikace jedu plošně a bez ohledu na to, zda se jedná o území s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů, zvláště chráněná území nebo území chráněná v soustavě Natura 2000, v rozporu se zájmy chráněnými zákonem o ochraně přírody a krajiny.

Povolení k aplikaci mělo podle Balcarové předcházet důkladné posouzení příslušných orgánů ochrany přírody. Ty by mohly rozhodnout zda, na jakých konkrétních lokalitách, v jakém období a jakým způsobem by mohl být jed aplikován tak, aby byly minimalizovány škody na zájmech chráněných zmíněným zákonem, uvedla v podnětu.

Stát v pátek pozastavil povolení na plošné použití jedu. Ministerstvo životního prostředí a ekologické organizace upozornily na to, že plošná aplikace jedu Stutox II může ohrozit ptáky, divokou zvěř i psy a kočky. Ministerstvo zemědělství argumentovalo ve prospěch plošného použití jedu přemnoženými hraboši a zdravotními problémy, které můžou hlodavci způsobit.

Podle ministerstva zemědělství bude zatím možné aplikovat přípravek pouze do nor. Resort začne hledat způsoby, jak zemědělcům kompenzovat vzniklé ztráty za poničenou úrodu, v tuto chvíli ale peníze na odškodné nejsou. Úřad také ve čtvrtek uvedl, že žádný zemědělec zatím plošné použití jedu nevyužil. Musel by ho nahlásit tři dny před aplikací, což se nestalo.


Zdroj: ČTK, 12. 8. 2019

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 18.02.2020 06:58