6.2.2018 Workshop - Pásové zpracování půdy v podmínkách ČR

Centrum precizního zemědělství při České zemědělské univerzitě v Praze si Vás dovoluje pozvat na workshop

Pásové zpracování půdy v podmínkách ČR

Registrace on-line zde

Workshop se koná v úterý 6.2.2018 od 9:00 v Kruhové hale Technické fakulty na

České zemědělské univerzitě v Praze, Kamýcká 129, Praha 6

Odborní garanti akce: Václav Brant a Milan Kroulík

Program akce:

Program:

9:00 – 9:10 Zahájení wokshopu (František Kumhála, koordinátor CPZ)

9:10 – 9:45 Systémy pásového zpracování půdy v Sasku (Ulf Jäckel, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie – simultánní překlad Václav Brant)

9:45 – 10:20  Perspektivy strip till a systémů řízených přejezdů ve vztahu k výzkumu a zemědělské praxi (Thomas Anken, ETH Zurich, simultánní překlad Milan Kroulík)

10:20 – 10:30 Přestávka

10:30 – 11:00 Současné technologické postupy a trendy vývoje (Václav Brant, ČZU v Praze)

11:00 – 11:30 Změna půdních vlastností při pásovém zpracování půdy (Milan Kroulík, ČZU v Praze)

11:30 – 11:55 Výživa plodin v systémech pásového zpracování půdy (Pavel Růžek, VÚRV v.v.i., Praha - Ruzyně)

11:55 – 12:20 Využití navigačních systémů a principů PZ v systémech pásového zpracování půdy (Michal Krutiš, AGRI-PRECISION s.r.o.)

12:20 – 12:35 Strip till v legislativních předpisech (Martin Mistr, VÚMOP v.v.i., Praha - Zbraslav)

12:35 – 13:20 Zkušenosti z praxe

  • - Strip till na Farmě Bureš (Jindřich Šmöger, Farma Bureš)
  • - Aplikace kejdy a digestátu technologií strip till (Zdeněk Jíra, AGRALLservis, a.s.)
  • - Ověřování strip till ve společnosti AGROSSyn (Onřej Bačina, AGROSSyn)
  • - Strip till, tři roky a 3 000 ha (Josef Hamsa, ZOD Habry)

13:20 – 14:00 Oběd – Menza ČZU

14:00 – 15:00 Představení strojů pro pásové zpracování půdy – prezentace firem

  • - BEDNAR FMT s.r.o.
  • - Cimer s.r.o
  • - Farmet a.s.
  • - KUHN CENTER CZ a.s.
  • - KVERNELAND GROUP CZECH s.r.o
  • - a další

15:00 – 16:30 Diskuse se zástupci vystavujících firem v prostoru Kruhové haly a u vystavených strojů

16:30 Předpokládané ukončení workshopu

Součástí workshopu bude výstava strojů pro technologie pásového zpracování půdy - výstavní plocha před Menzou ČZU a prezentace firem v prostorách Kruhové haly TF

Informace pro účastníky: 

Workshop se bude konat v úterý 06.02.2018 od 09:00 v Kruhové hale TF v areálu ČZU v Praze.

Prezence účastníků od 8:15 hodin. 

Předpokládaný konec v 16:30 

Účastnický poplatek: 400 Kč vč. DPH, (poplatek zahrnuje občerstvení v Kruhové hale a oběd v Menze ČZU)

Zaplacení účastnického poplatku: převodem na účet

Číslo účtu: 9021-6325762/0800 Variabilní symbol: 219045 (nebo číslo faktury)

Zpráva pro příjemce: jméno účastníka, subjekt (v případě většího počtu účastníků jméno jednoho účastníka, subjekt a uvedení počtu dalších účastníků v podobě: jméno plus X)

Kontakt pro účastníky workshopu: Michaela Škeříková, skerikovam@af.czu.cz, Tel.: +420 607 915 787

Informace pro prezentující se firmy:

Přesné podmínky pro prezentaci na workshopu budou zaslány na základě přihlášení.

Kontakt pro prezentující se firmy – výstava strojů: Václav Brant, brant@af.czu.cz, Tel.: +420 734 170 758

Kontakt pro prezentující se firmy – prostory Kruhové haly: Milan Kroulík, kroulík@tf.czu.cz, Tel.: +420 604 526 318

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info